Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål for Esbjerg Krone apotek

Køventetid, mål

Højst 5 % af kunderne må vente over 10 minutter.

Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 minutter

 

Køventetid, målopfyldelse

Uge 41: 0 % af kunderne ventede over 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid var 1 minut og 22 sekunder.

Registreret køventetid de sidste fire uger kan ses på www.apoteket.dk under Esbjerg Krone Apotek

 

Fejludleveringer, mål

Der må højst være 2 fejl pr. 10.000 udleverede receptlægemidler – dvs. højst 0,02 %

 

Fejludleveringer, målopfyldelse

0,008 % (september 2016)

 

Fejludleveringer ved dosisdispensering, mål

Der må højst være 2 fejl pr. 10.000 udlverede dosispakkede lægemidler – dvs. højst 0,02 %

 

Fejludleveringer ved dosisdispensering, målopfyldelse

0,017 % (september 2016)

 

Servicegrad (leveringsevne), mål

Kundens efterspørgsel efter lægemidler skal i mindst 98 % af tilfældene kunne opfyldes umiddelbart

 

Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse

98,9 % (juli 2016)

 

Faglig rådgivning og information i skranken, mål

Mindst 90 % af alle kunder, der henter medicin til eget brug, eller eget barn under 15 år, skal inviteres til dialog og tilbydes information/rådgivning

 

Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse

Uge 46 2016: Andelen af kunder, der blev inviteret til dialog og fik tilbudt information/rådgivning var 96 %

 

Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder

Alle forsendelseskunder tilbydes faglig rådgivning ved skriftlig information, der opfordrer kunderne til at kontakte apoteket ved behov for information og rådgivning og i alle tvivlstilfælde

 

Handicapbetjening

Fysisk tilgængelighed:

Esbjerg Krone Apotek har direkte adgang for kørestolsbrugere og automatisk døråbning.

Dine oplysninger