Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål for Esbjerg Krone apotek

Køventetid, mål

Højst 5 % af kunderne må vente over 10 minutter.

Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 minutter

 

Køventetid, målopfyldelse

Oktober 2019: 0 % af kunderne ventede over 10 minutter, og den gennemsnitlige ventetid var 1,1 minutter på Esbjerg Krone Apotek

og 1 % af kunderne ventede over 10 minutter, og den gennemsnitlige ventetid var 1,8 minutter på Esbjerg Krone Apotek Broen.

Registreret køventetid de sidste fire uger kan ses på www.apoteket.dk under Esbjerg Krone Apotek og Esbjerg Krone Apotek Broen

 

Fejludleveringer, mål

Der må højst være 2 fejl pr. 10.000 udleverede receptlægemidler – dvs. højst 0,02 %

 

Fejludleveringer, målopfyldelse

0,003 % (November 2019) på Esbjerg Krone Apotek og 0,00 % (November 2019) på Esbjerg Krone Apotek Broen

 

Fejludleveringer ved dosisdispensering, mål

Der må højst være 2 fejl pr. 10.000 udlverede dosispakkede lægemidler – dvs. højst 0,02 %

 

Fejludleveringer ved dosisdispensering, målopfyldelse

0 % (November 2019) på både Esbjerg Krone Apotek og Esbjerg Krone Apotek Broen

 

Servicegrad (leveringsevne), mål

Kundens efterspørgsel efter lægemidler skal i mindst 98 % af tilfældene kunne opfyldes umiddelbart

 

Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse

98,9 % (November 2019) på Esbjerg Krone Apotek og 98,3 % (November 2019) på Esbjerg Krone Apotek Broen

 

Faglig rådgivning og information i skranken, mål

Mindst 90 % af alle kunder, der henter medicin til eget brug, eller eget barn under 15 år, skal inviteres til dialog og tilbydes information/rådgivning

 

Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse

Uge 42 2019: Andelen af kunder, der blev inviteret til dialog og fik tilbudt information/rådgivning var 100 % på Esbjerg Krone Apotek og 92,2 % på Esbjerg Krone Apotek Broen

 

Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder

Alle forsendelseskunder tilbydes faglig rådgivning ved skriftlig information, der opfordrer kunderne til at kontakte apoteket ved behov for information og rådgivning og i alle tvivlstilfælde

 

Handicapbetjening

Fysisk tilgængelighed:

Esbjerg Krone Apotek har direkte adgang for kørestolsbrugere og automatisk døråbning.

Dine oplysninger