Nyhedsbrev
Receptekspedition

Receptekspedition og afhentning af receptmedicin

På Esbjerg Krone Apotek er der direkte ekspedition af recepter. Herved forstås, at langt de fleste recepter ekspederes med det samme og er klar i løbet af få minutter afhængig af antallet af ordinationer.

Mange recepter sendes elektronisk via receptserveren. For hurtigt at kunne finde recepten er det en fordel at fremvise sit sundhedskort (sygesikringsbevis). Skal man afhente receptmedicin til andre, bør man ligeledes medbringe personens cpr-nummer, navn og adresse.

Under receptekspeditionen foretages en prisberegning med hensyntagen til eventuelt sygesikringstilskud, medicinkort, bevillinger osv. Har man kommunale bevillinger eller er man medlem af Sygeforsikringen Danmark, bør dette derfor oplyses inden recept-ekspeditionen.

Med mindre andet er angivet ekspederes det billigste præparat. Medicinen kan derfor godt skifte navn og udseende men vil altid indeholde det samme virksomme stof som det præparat, lægen har ordineret.

Dine oplysninger